Varaa vuorosi netistä!
Talin massakentät.
Ajankohtaista

Tali, Taivallahti ja HVS tiedottavat 27.2. – hallit auki valvotusti

 

Tali ja Taivallahti pysyvät auki toistaiseksi ja HVS-Tenniksen valmennustoiminta jatkuu noudattaen Alueviraston määräyksiä. Edellytämme maskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta sekä 2 metrin turvavälin pitämistä. Saavuthan hallille juuri ennen tunnin alkua ja poistu tunnin jälkeen alla olevia ohjeita noudattaen.

Kentältä poistutaan ennen kellonsoittoa
Tenniskentältä on poistuttava viimeistään 3 minuuttia ennen kellonsoittoa ja seuraavat pelaajat saavat tulla kentälle vasta kellon soidessa.

Valvomme asiakasmääriä
Tiloja valvovat sekä tenniskeskusten työntekijät että muut toimijat, kuten HVS-Tennis. Yhdessä tilassa, esim. tenniskenttä, odotustila tai aula, saa olla maksimissaan kymmenen henkilöä/tila. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Tilat ovat avoinna normaalisti alle 12-vuotiaille, ottaen huomioon 2 metrin turvavälin.

Muut turvaohjeet
🎾Vain terveenä hallille.
🎾Pidä 2 metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.
🎾Hallilla oleskelu on kielletty.
🎾Pese kädet hallille tultaessa tai käytä ulko-ovella tai kentillä olevaa desinfiointiainetta.
🎾Pukuhuoneet ovat kiinni kaikilta yli 12-vuotiailta.
🎾Halleilla tehostetaan päivittäistä siivousta.
🎾Kulku kentille voi muuttua, tästä ohjeistetaan erikseen tarvittaessa.
🎾Kouluikäisten ja sitä vanhempien pelaajien saattajien pitää odottaa lapsia ulkona.
🎾Noudata THL:n matkustuskaranteenia.

HVS-Tennis
Halleilla olevat toimijat, kuten HVS-Tennis, noudattavat yllä olevia ohjeita, ja valmennustoiminta jatkuu toistaiseksi kuten aiemminkin. Tiedotamme tästä lisää ensi viikolla (7.3. mennessä). Mikäli ei halua osallistua valmennukseen, vuoron voi laittaa tuttuun tapaan itse varastoon www.tennisclub.fi/pelaaja. Korvausjärjestelmässä olevat tunnit ovat käytettävissä ainakin vuoden 2021 loppuun asti. Lisätietoa info@hvstennis.fi.

Vuoronvaraus ja -maksu
Jotta hallien aulat eivät ruuhkautuisi, edellytämme vuoronvarausta ja -maksua netissä.

Vakio- ja osakevuorot
Vakio- ja osakevuorot ovat voimassa normaalisti. Mikäli ei halua käyttää vakio- ja/tai osakevuoroaan 1.3-31.3. välisenä aikana, siitä on tehtävä ilmoitus toimistolle. Täten perutuista tunneista ei koidu maksuvelvoitteita.
Talin Tenniskeskus: marita.inberg@talintenniskeskus.fi
Taivallahden Tenniskeskus: hvs@hvstennis.fi

Kahvilat
Halleilla toimivat kahvilat tiedottavat erikseen omasta toiminnastaan ja vastaavat oman asiakastilansa valvonnasta.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja reagoimme tarvittaessa.

T. Talin ja Taivallahden Tenniskeskukset sekä HVS-Tennis ry

************

Tali and Taivallahti will remain open for the time being and HVS-Tennis’s coaching activities will continue in accordance with the regulations of the Regional Agency. We require the use of the mask by anyone over the age of 12 and a safety distance of 2 meters. Please arrive at the hall just before the start of the class and leave after the class by following the instructions below.

Please Leave the Court before the Bell Rings

You must leave the tennis court no later than 3 minutes before the bell rings and the following players may not come to the court until the bell rings.

Monitoring Customer Numbers

The facilities are supervised by both tennis center staff and other operators, such as HVS-Tennis. One room, e.g., tennis court, waiting room or lobby, must have a maximum of ten people /room. The number of persons does not include staff. The facilities are normally open to children under the age of 12, subject to a safety distance of 2 meters.

Other Safety Instructions

🎾Only healthy for the hall.

🎾Keep a safety distance of 2 meters during all operations.

🎾Standing in the hall is prohibited.

🎾Wash your hands when entering the hall or use a disinfectant on the front door or in the fields.

🎾Dressing rooms are closed to anyone over the age of 12.

🎾Halls increase daily cleaning efficiency.

🎾The movement to the courts may change, this will be instructed separately if necessary.

🎾The escorts of school-age and older players must wait for children outside.

🎾Observe THL’s travel quarantines.

HVS-Tennis

The players in the halls, such as HVS-Tennis, follow the instructions above, and the coaching activity will continue for the time being as before. We will announce more about this next week (by March 7). If you do not want to participate in the coaching, you can put your turn in the warehouse at www.tennisclub.fi/player in the familiar way. The hours in the compensation scheme will be available at least until the end of 2021. More information info@hvstennis.fi.

Court Booking and Payment

In order to avoid congestion in the hall lobbies, we require booking and payment online.

Standard and Share Shifts

Standard and share shifts are valid normally. If you do not want to use your standard and/or share shift 1.3-31.3. Please notify the Office. Thus, failure to cancel your court booking will results with payment penalty.

Tali Tennis Center: marita.inberg@talintenniskeskus.fi

Taivallahti Tennis Center: hvs@hvstennis.fi

Cafe

The cafés operating in the halls will inform about their own operations and are responsible for supervising their own customer space.

*********

Tali y Taivallahti permanecerán abiertos por el momento y las actividades de entrenamiento de HVS-Tennis continuarán de acuerdo con las regulaciones de la AVI. Requerimos el uso de la máscara por parte de cualquier persona mayor de 12 años y una distancia de seguridad de 2 metros. Llegue a la sala justo antes del comienzo de la clase y salga después de la clase siguiendo las instrucciones a continuación.

Deja la pista antes de que suene la campana
Debe salir de la pista de tenis 3 minutos antes de que suene la campana y los siguientes jugadores no pueden venir a la pista hasta que suene la campana.

Vigilamos los números de clientes
Las instalaciones son supervisadas tanto por el personal del centro de tenis como por otros operadores, como HVS-Tennis. Una sala, por ejemplo, pista de tenis, sala de espera o vestíbulo, debe tener un máximo de diez personas / sala. El número de personas no incluye personal. Las instalaciones están normalmente abiertas a niños menores de 12 años, sujeto a una distancia de seguridad de 2 metros.

Koronapäivitys 26.2.2021

Koronapäivitys, 26.2.2021.

Suomen hallituksen tiedotustilaisuuden 25.2. ja Aluehallintoviraston sekä Helsingin kaupungin tiedotustilaisuuden 26.2. pohjalta, HVS-Tennis sekä halliyhtiöt, Tali ja Taivallahti, selvittävät miten tulevat suositukset ja rajoitukset vaikuttavat maaliskuun toimintaamme.

Tavoitteena on pitää toimintaa käynnissä siltä osin, mitä suositukset ja rajoitukset mahdollistavat.

Tiedotamme asiakkaitamme heti, kun päätöksiä on tehty. Siihen asti toimintamme jatkuu alla olevia ohjeita noudattaen:

🎾 Käytä maskia yleisissä tiloissa (yli 12v). Harjoituksen aikana ei maskia tarvitse käyttää.
🎾 Vain terveenä hallille.
🎾 Muista turvaväli 2 m.
🎾 Pese kädet usein ja huolellisesti. Käytä käsidesiä.
🎾 Suositellaan välttämään pukuhuoneita.
🎾 Noudatetaan THL:n matkustuskaranteenejä
🎾 Vältetään oleskelua hallilla
🎾 Omalle kentälle mennessä/ kentältä lähtiessä rytmitetään liikkuminen niin, ettei tule lähikontakteja edellisen/ seuraavan vuoron pelaajien kanssa.
🎾 Maksu verkossa tai kortilla, pyydämme välttämään käteistä.

Joulunajan aukioloajat

 

Vakiovuorot eivät ole voimassa 24.12.-1.1. välisenä aikana.

•24.12. klo 9.00-14.30 Hinta 24 €

•25.12. klo 9.00-21.00 Hinta 24 €

•26.12. klo 9.00-21.00 Hinta 24€

•31.12. viimeinen vuoro alkaa klo 18.30

•1.1. klo 11.00-21.00 Hinta 24 €

27.12.-31.12. tunnit normaalissa myynnissä normaaliin tuntihintaan.

Toivotamme asiakkaillemme hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta!

Nettivaraukset maksetaan verkkomaksuna tästä viikosta alkaen

Koronatilanteen vuoksi ja välttääksemme ruuhkan asiakaspalvelussamme, netissä varatut tunnit maksetaan verkkomaksuna varauksen yhteydessä. Pyydämme huomioimaan tämän varausta tehdessä.

Tarkoitus on vähentää ruuhkaa asiakaspalvelussamme ja näin pienentää tartuntariskiä, ei hankaloittaa varauksen tekemistä. Kannattaa huomioida, että jos maksetun vuoron joutuu  peruuttamaan, rahat jäävät asiakaskohtaiseen saldoon. Sen voi sitten käyttää seuraavaa varausta tehtäessä.

Pidetään Tali avoinna!

Talin tenniskeskus avoinna 30.11.2020 alkaen toistaiseksi

Talin Tenniskeskus jatkaa toimintaansa normaalisti. Tilanteen muuttuessa päivitämme tiedon välittömästi kotisivulle.

Hallimme toimijat päivittävät mahdolliset muutokset omilla nettisivuillaan.

Edellytämme, että tennisvuorot varataan ja tenniskenttävuokrat maksetaan varauksen yhteydessä nettivarausjärjestelmän kautta välttääksemme ruuhkaa asiakaspalvelussa.

Osake- ja vakiovuorojen haltijat voivat peruuttaa vuorot 31.12.2020 asti veloituksetta. Ilmoitukset tästä marita.inberg@talintenniskeskus.fi, puh. 050 3078461.

Pelisäännöt 30.11.2020 alkaen toistaiseksi:

– Käytä maskia yleisissä tiloissa (yli 15v), jos et voi pitää turvaväliä. Harjoituksen aikana ei maskia tarvitse käyttää.
– Vain terveenä hallille.
– Muista turvaväli.
– Pese kädet usein ja huolellisesti. Käytä käsidesiä.
– Talissa kuntosalit kiinni (käytössä vain huippu-urheilustatuksella toimiville)
– Suositellaan välttämään pukuhuoneita muuta kuin aivan välttämättömissä tapauksissa
– Noudatetaan THL:n matkustuskaranteenejä
– Vältetään oleskelua hallilla
– Omalle kentälle mennessä/ kentältä lähtiessä rytmitetään liikkuminen niin, ettei tule lähikontakteja edellisen/ seuraavan vuoron pelaajien kanssa.
– Maksu verkossa tai kortilla, pyydämme välttämään käteistä rahaa.

Kiitos yhteistyöstä ja turvallisia pelihetkiä!

 

 

Toiminta Talissa jatkuu varovaisen normaalisti

Vakiovuorot ja valmennustoiminta jatkuvat maanantaina 23.11. voimaan astuvien jälkeenkin normaalisti. Alla vielä ohjeistus turvalliseen pelaamiseen hallilla.
MASKI
Edellytämme maskin käyttöä yli 15-vuotiailta yleisissä tiloissa ja pukuhuoneissa. Harjoittelun aikana maskia ei tarvitse käyttää. Toivotamme asiakkaiksemme luonnollisesti myös sellaiset henkilöt, jotka eivät vammansa tai terveydentilansa vuoksi voi pitää kasvomaskia.
🎾Vain terveenä hallille.
🎾Muista turvaväli.
🎾Pese kädet usein ja huolellisesti. Käytä käsidesiä.
🎾Edellytämme maskin käyttöä: Kaikki 15 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia ennen ja jälkeen liikuntaharrastustoiminnan.
🎾Tennishallien kassalla on myös myytävissä kertakäyttöisiä hengityssuojaimia.
🎾Mikäli henkilö on matkustanut 10 vrk sisällä maissa, joihin on voimassa matkustus-/maahantulorajoituksia, treeneihin osallistuminen ja/tai oleskelu hallilla on kielletty.
🎾Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, myös niiden maiden osalta, jotka ovat vapautettu matkustusrajoituksista.
Kiitos yhteistyöstä ja turvallisia pelihetkiä!

Koululaisten mestaruuskilpailut peruttu, pelivuorot varattavissa netissä poikkeuksellisesti 31.12. saakka!

Perinteinen Koululaisten mestaruuskilpailu, joka on pelattu joulun välipäivinä, on peruttu vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen. Koska vakiovuorot eivät ole voimassa 24.12.2020-1.1.2021, on Talissa runsaasti varattavissa olevia kenttiä joulun ja vuodenvaihteen tienoilla ja varausjärjestelmäkin on poikkeuksellisesti auki jo nyt aina 31.12. saakka.

Linkki Tennisliiton uutiseen

 

Itsenäisyyspäivänä tavallisen sunnuntain kujeet

6.12. Talissa on vakiovuorot ja aukiolot normaalin sunnuntain tapaan.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Toimintaohjeet hallilla

Välttääksemme lisärajoituksia korona-aikana, pyydämme pelaajia ja hallilla asioivia huolehtimaan seuraavista asioista:
MASKI
Edellytämme maskin käyttöä yli 15-vuotiailta yleisissä tiloissa ja pukuhuoneissa. Harjoittelun aikana maskia ei tarvitse käyttää.
🎾Vain terveenä hallille.
🎾Muista turvaväli.
🎾Pese kädet usein ja huolellisesti. Käytä käsidesiä.
🎾Edellytämme maskin käyttöä: Kaikki 15 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia ennen ja jälkeen liikuntaharrastustoiminnan.
🎾Tennishallien kassalla on myös myytävissä kertakäyttöisiä hengityssuojaimia.
🎾Mikäli henkilö on matkustanut 14 vrk sisällä maissa, joihin on voimassa matkustus-/maahantulorajoituksia, treeneihin osallistuminen ja/tai oleskelu hallilla on kielletty.
🎾Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, myös niiden maiden osalta, jotka ovat vapautettu matkustusrajoituksista.
Kiitos yhteistyöstä ja turvallisia pelihetkiä!
Maskisuosituksesta voi lukea lisää:

Suosithan verkkomaksamista korona-aikana

Talin varausjärjestelmässä on mahdollista maksaa vuoro heti varauksen yhteydessä tai jälkikäteen. Maksu tapahtuu turvallisesti Paytrailin kautta ja sen voi suorittaa nettipankin lisäksi yleisimmillä luottokorteilla ja Mobile Paylla. Netissä maksaminen vähentää ruuhkaa kassallamme ja näin meidän kaikkien tartuntariskiä.

Tunnukset saa tehtyä helposti suoraan varausjärjestelmästä. Mikäli tunnusten luomisessa ilmenee ongelmia, ne ratkeaa soittamalla Taliin (09 5656 050) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@talintenniskeskus.fi.

© Talin Tenniskeskus 2021