Varaa vuorosi netistä!
Talin massakentät.

Hallit auki valvotusti – lue ohjeet

Päivitetty 8.3.2021

Talin ja Taivallahden Tenniskeskukset pysyvät auki toistaiseksi ja HVS-Tenniksen valmennustoiminta jatkuu. Aluehallintoviraston määräyksiä noudatetaan: Tali, Taivallahti ja HVS ovat tehneet AVI:n tartuntatautilain 58h pykälän mukainen suunnitelman toiminnan turvaamiseksi.

Lyhyesti: Vain terveenä hallille. Edellytämme maskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta, pese kädet hallille tultaessa/käytä käsidesiä sekä 2 metrin turvavälin pitämistä. Saavuthan hallille juuri ennen tunnin alkua ja poistu tunnin jälkeen alla olevia ohjeita noudattaen.

Kentältä poistutaan ennen kellonsoittoa
Tenniskentältä on poistuttava viimeistään 3 minuuttia ennen kellonsoittoa ja seuraavat pelaajat saavat tulla kentälle vasta kellon soidessa.

Valvomme asiakasmääriä
Tiloja valvovat sekä tenniskeskusten työntekijät että muut toimijat, kuten HVS-Tennis. Yhdessä tilassa, esim. tenniskenttä, odotustila tai aula, saa olla maksimissaan kymmenen henkilöä/tila. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Tilat ovat avoinna normaalisti alle 12-vuotiaille, ottaen huomioon 2 metrin turvavälin.

Muut turvaohjeet

  • Edellytämme maskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta
  • Vain terveenä hallille. Jos on flunssan oireita, pysy kotona ja noudata THL:n ohjeita (www.thl.fi)
  • Pidä 2 metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.
  • Hallilla oleskelu on kielletty.
  • Pese kädet hallille tultaessa tai käytä ulko-ovella tai kentillä olevaa desinfiointiainetta.
  • Pukuhuoneet ovat kiinni (alle 12-vuotialla tarvittaessa mahdollisuus käyttää valvotusti pukuhuoneita).
  • Halleilla tehostetaan päivittäistä siivousta.
  • Noudata hallien kulkuohjeita (kuvat liitteenä)
  • Kouluikäisten ja sitä vanhempien pelaajien saattajien pitää odottaa lapsia ulkona.
  • Noudata THL:n matkustuskaranteenejä.

Vuoronvaraus ja -maksu
Edellytämme vuoronvarausta ja -maksua netissä.

Vakio- ja osakevuorot
Vakio- ja osakevuorot ovat voimassa normaalisti. Mikäli ei halua käyttää vakio- ja/tai osakevuoroaan 1.3.-31.3. välisenä aikana, siitä on tehtävä ilmoitus toimistolle. Täten perutuista tunneista ei koidu maksuvelvoitteita.
Talin Tenniskeskus: marita.inberg@talintenniskeskus.fi
Taivallahden Tenniskeskus: hvs@hvstennis.fi

Kahvilat
Halleilla toimivat kahvilat tiedottavat erikseen omasta toiminnastaan ja vastaavat oman asiakastilansa valvonnasta. Alk. 8.3. kahviloista sallitaan ainoastaan ulosmyynti.

HVS-Tennis ja muut toimijat
Halleilla olevat toimijat, kuten HVS-Tennis, noudattavat yllä olevia ohjeita, ja valmennustoiminta jatkuu toistaiseksi kuten aiemminkin.

Ohjeita HVS:n valmennustunnille
Mikäli ei halua osallistua valmennukseen, vuoron voi laittaa tuttuun tapaan itse varastoon www.tennisclub.fi/pelaaja. Korvausjärjestelmässä olevat tunnit ovat käytettävissä ainakin vuoden 2021 loppuun asti. Lisätietoa info@hvstennis.fi. On mahdollista, että porrastamme tiettyjä valmennustunteja (maanantai- ja torstai-illat sekä lauantai) sekä ohjeistamme uudelleen, miten lapsi tuodaan hallille. Tiedotamme tästä erikseen niitä, ketä muutokset koskevat.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja reagoimme tarvittaessa viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaan.

T. Talin ja Taivallahden Tenniskeskukset sekä HVS-Tennis ry

************

Tali and Taivallahti will remain open for the time being and HVS-Tennis’s coaching activities will continue in accordance with the regulations of the Regional Agency. We require the use of the mask by anyone over the age of 12 and a safety distance of 2 meters. Please arrive at the hall just before the start of the class and leave after the class by following the instructions below.

Please Leave the Court before the Bell Rings

You must leave the tennis court no later than 3 minutes before the bell rings and the following players may not come to the court until the bell rings.

Monitoring Customer Numbers

The facilities are supervised by both tennis center staff and other operators, such as HVS-Tennis. One room, e.g., tennis court, waiting room or lobby, must have a maximum of ten people /room. The number of persons does not include staff. The facilities are normally open to children under the age of 12, subject to a safety distance of 2 meters.

Other Safety Instructions

🎾Only healthy for the hall.

🎾Keep a safety distance of 2 meters during all operations.

🎾Standing in the hall is prohibited.

🎾Wash your hands when entering the hall or use a disinfectant on the front door or in the fields.

🎾Dressing rooms are closed to anyone over the age of 12.

🎾Halls increase daily cleaning efficiency.

🎾The movement to the courts may change, this will be instructed separately if necessary.

🎾The escorts of school-age and older players must wait for children outside.

🎾Observe THL’s travel quarantines.

HVS-Tennis

The players in the halls, such as HVS-Tennis, follow the instructions above, and the coaching activity will continue for the time being as before. We will announce more about this next week (by March 7). If you do not want to participate in the coaching, you can put your turn in the warehouse at www.tennisclub.fi/player in the familiar way. The hours in the compensation scheme will be available at least until the end of 2021. More information info@hvstennis.fi.

Court Booking and Payment

In order to avoid congestion in the hall lobbies, we require booking and payment online.

Standard and Share Shifts

Standard and share shifts are valid normally. If you do not want to use your standard and/or share shift 1.3-31.3. Please notify the Office. Thus, failure to cancel your court booking will results with payment penalty.

Tali Tennis Center: marita.inberg@talintenniskeskus.fi

Taivallahti Tennis Center: hvs@hvstennis.fi

Cafe

The cafés operating in the halls will inform about their own operations and are responsible for supervising their own customer space.

*********

Tali y Taivallahti permanecerán abiertos por el momento y las actividades de entrenamiento de HVS-Tennis continuarán de acuerdo con las regulaciones de la AVI. Requerimos el uso de la máscara por parte de cualquier persona mayor de 12 años y una distancia de seguridad de 2 metros. Llegue a la sala justo antes del comienzo de la clase y salga después de la clase siguiendo las instrucciones a continuación.

Deja la pista antes de que suene la campana
Debe salir de la pista de tenis 3 minutos antes de que suene la campana y los siguientes jugadores no pueden venir a la pista hasta que suene la campana.

Vigilamos los números de clientes
Las instalaciones son supervisadas tanto por el personal del centro de tenis como por otros operadores, como HVS-Tennis. Una sala, por ejemplo, pista de tenis, sala de espera o vestíbulo, debe tener un máximo de diez personas / sala. El número de personas no incluye personal. Las instalaciones están normalmente abiertas a niños menores de 12 años, sujeto a una distancia de seguridad de 2 metros.

« »

© Talin Tenniskeskus 2021